O podjetju

O podjetju Kogal, ustanovitev podjetja, naša vizija, poslanstvo, vrednote, cilji in strategija udejanjanja poslovne politike.

KRATKA ZGODOVINA PODJETJA

 • KOGAL d.o.o. je drugo podjetje v t. i. 'skupini Kogal', ki je nastalo v 1989, pri čemer je prvo, t. j. KOGAL Karli Udovičič s.p., nastalo leta 1969, z osnovno dejavnostjo avto-prevozništvo, nakar je postopoma uvajalo še druge dejavnosti in sicer vse do leta 2016, ko se je s.p. pripojil h Kogal d.o.o.
 • KOGAL d.o.o. določajo naslednji parametri:

Podjetje je namenjeno izvajanju zahtevnejših vrst storitev. Do vstopa RS v EU so bile to 'špediterske' (organizacija transporta in carinsko zastopanje) ter del bančnih in zavarovalniških storitev, ob teh še zunanja trgovina, veleprodaja, maloprodaja in nekatere vrste inženiringov. Podjetje ima registriranih še več dejavnosti 'na zalogo'. Po vstopu RS v EU je podjetje ohranilo dejavnosti logistike, po pripojitvi podjetja KOGAL Karli Udovičič s.p. uvedlo pa v letu 2016, pa prevzelo še vse dejavnosti, ki jih je dotlej izvajalo to podjetje.  Te dejavnosti so: avto-prevozništvo, predelava pločevine. komunalna in gradbena dejavnost, strojegradnja, projektiranje, inženiring, gostinstvo in ekologija. Registriranih je še več 'podpornih' dejavnosti, ki jih podjetje izvaja predvsem ob lastnih investicijskih projektih. Vse dejavnosti razen gostinstva, so aktivne.

VIZIJA PODJETJA

Vizija podjetja je opredeljena kot trajna, več-dejavnostna naravnanost podjetja, temelječa na trajnostnem razvoju, inovativnem delovanju lastnika in zaposlenih ter lokalnem in globalnem udejanjanju poslov, temelječem na usmerjanju lastnih specialnih znanj in izkušenj v nenehen, na kreativnosti sodelavcev utemeljen razvoj. V naslednjih 5 letih si želimo postati največji trgovec s kompostom v Sloveniji.

POSLANSTVO PODJETJA

Usmerjati podjetje v celovito obvladovanje procesov, zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev, razvoj programov in produktov, gojenje odnosov s sodelavci ter skrb za okolje in ugled, ob hkratnem doseganju in zagotavljanju optimalnega uravnoteženja, stabilnosti in celostne uspešnosti posameznih dejavnosti, glede na potrebe kupcev, dane vire, človeške sposobnosti in danosti ter omejitve vplivnih okolij.

Iz odpadkov proizvedemo produkt kompost z namenom, da oplemenitimo tla in zmanjšamo uporabo umetnih gnojil, kar ugodno vpliva na okolje.

Usmerjati podjetje v celovito obvladovanje procesov, zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev, razvoj programov in produktov, gojenje odnosov s sodelavci ter skrb za okolje in ugled, ob hkratnem doseganju in zagotavljanju optimalnega uravnoteženja, stabilnosti in celostne uspešnosti posameznih dejavnosti, glede na potrebe kupcev, dane vire, človeške sposobnosti in danosti ter omejitve vplivnih okolij.

Iz odpadkov proizvedemo produkt kompost z namenom, da oplemenitimo tla in zmanjšamo uporabo umetnih gnojil, kar ugodno vpliva na okolje.

Navedene ključne sestavine poslanstva v vsakdanji praksi poslovanja razumemo kot sledi:

 • celovito obvladovanja procesov kot ključni pogoj za nemoteno poslovanje,
 • zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev, kot pogoj uspešnosti,
 • razvoj programov in produktov, kot pogoj rasti in trajnega obstoja,
 • gojenje odnosov s sodelavci, kot vidik obvladovanja problemov,
 • skrb za okolje, kot imperativ obstoja ,
 • širitev ugleda, kot način večanja prepoznavnosti in 'zaželenosti'.

VREDNOTE PODJETJA

Kreativnost, znanje, poštenost, odgovornost, pripadnost, kakovost, delavnost, odločnost, okoljevarstvo, humanost, svetovljanstvo in ambicioznost upoštevamo vsi – lastnik in zaposleni.

CILJI PODJETJA

Temeljni smotri izhajajo iz vizije in poslanstva, skupaj z vizijami in poslanstvi posamičnih dejavnosti, upoštevaje vrednote, določajo sledeče vseobsežne oz. prežemajoče cilje:

 • zagotavljati dolgoročen obstoj in celosten razvoj podjetja oz. dejavnosti
 • udejanjati trajnostno in dolgoročno uspešne poslovne politike in njenih posamičnih delov

STRATEGIJE UDEJANJANJA POSLOVNE POLITIKE

V sodobnih pogojih globalizacije in vse bolj kompleksnih medosebnih odnosov je primerno in potrebno uveljaviti tudi sodobne strategije in taktike udejanjanja poslovne politike.

Snovanje poslovnih politik podjetja temelji na kreativnem kombiniranju spleta zanje opredeljenih vizij, poslanstev vrednot in ciljev, ob vsakokratnih pogojih in omejitvah vplivnih okolij.

Strategije udejanjanja spleta poslovnih politik, celostno upoštevajo planske, organizacijske, vodstvene in kontrolne vidike poslovanja ter legislativne, družbene, naravovarstvene idr. omejitve.

Standardizacija poslovnih procesov tehnološke, organizacijske, upravljavske, okoljske narave in pridobivanje ter vzdrževanje ISO standardov, določa snovanje in udejanjanje poslovne politike.

Izvrševalci, na vseh ravneh, izvršujejo poslovne politike, upoštevaje splet vizij, poslanstev, vrednot in ciljev v kontekstu planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja in izvedbenih principov:

 • inovativnosti, kot pogoja udejanjanja tehnološkega, organizacijskega idr. oblik razvoja
 • hitrosti, kot pomembnega pogoja zagotavljanja prisotnosti med najboljšimi
 • zanesljivosti, kot osnovnem pogoju doseganja ugleda pri poslovnih partnerjih
 • prilagodljivosti, kot enega važnejših pogojev reševanja problemov
 • tolerantnosti, kot pomembnega pogoja obvladovanja medosebnih situacij
 • komunikativnosti, kot ključnega pogoja omogočanja transparentnosti
 • tekmovalnosti, kot neizogibnega pogoja doseganja uspehov
 • sodelovalnosti, kot temeljnega pogoja udejanjanja kreativne tekmovalnosti
 • vztrajnosti, kot nujnega pogoja doseganja rezultatov
 • skromnosti, kot neizogibnega pogoja doseganja ugleda in 'moči',

 

ki so sestavine zagotavljanja celostne skrbi za kakovost na vseh ravneh (tehnološki, organizacijski, komunikacijski, okoljski,… medosebni idr.) kot ključnih pogojev trajnostnega razvoja.

Udejanjanje poslovnih politik je zaveza nas vseh – lastnikov in zaposlenih, pri čemer poslovodni delavci sprejemamo najvišjo odgovornost za nadaljnji razvoj organizacijske kulture na teh osnovah.


Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. S klikom na "V redu" se strinjate, da lahko uporabljamo vse sklope piškotkov. Če želite, lahko posamezne sklope izberete tukaj.   V redu