AKTUALNO

INVESTICIJA V SONČNO ELEKTRARNO

Po opravljenem vzdrževanju strehe proizvodnje hale, smo v podjetju Kogal d.o.o., v skrbi za čistejše okolje in zmanjšanja energetske odvisnosti z uporabo obnovljivih virov iz lastne proizvodnje, v mesecu decembru 2023 izpeljali investicijo v sončno elektrarno (naziv operacije SE KOGAL KKC).

Finančni vložek je za našo podjetje bil zelo visok, zato smo se za subvencioniranje investicije prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije in bili na razpisu uspešni ter prejeli sofinanciranje investicije v višini 20%.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Priključna moč elektrarne je 900 kW, z inštalirano nazivno močjo fotonapetostnih modulov 999 kW. Predvidena letna proizvodnja je 1200000 kWh. Za samooskrbo je predvidena poraba okoli 75% proizvodene energije, preostanek pa se bo oddajal distributerjem električne energije. Viški so predvideni v poletnih mesecih.

Ponosni smo na dejstvo, da bomo s to investicijo, glede na predvidene količine proizvedene električne energije, na LETNEM nivoju prispevali k zmanjšanju emisij CO2 za približno 7.920 ton.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si

 

 Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. S klikom na "V redu" se strinjate, da lahko uporabljamo vse sklope piškotkov. Če želite, lahko posamezne sklope izberete tukaj.   V redu